Panel Dimension : 1285 mm (L) x 188 mm (W) x 12 mm (Thickness)
Panels/carton : 6 panels / carton
Coverage/carton : 1.45 sqm / 15.6 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint

Flat joint (Non-beveled)

Wood Embossed Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 5)

TZ 161 Sacramento Pine <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" /> TZ 286 Ayers Cherry <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" />
TZ 330 Planked Oak <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" /> TZ 636 Awana Kempas <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" />
TZ 825 Rajah Teak <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" /> TZ 863 Burmese Teak <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" />
TZ 869 Balinese Teak <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" /> TZ 879 Sumatran Teak <img src=_images/TrafficZoneSeries.html width="189" height="60" />
TZ 881 Honey Maple TZ 881 Honey Maple
Panel Dimension : 1720 mm (L) x 188 mm (W) x 12 mm (Thickness)
Panels/carton : 6 panels / carton
Coverage/carton : 1.9402 sqm / 20.9 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint

V-Groove Bevel

Wood Embossed Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 5)

XL 330 Planked Oak XL 331 Augusta Oak <img src=_images/Logo_TZ-XL.png_ width="189" height="80" />
XL 368 Taroko Oak <img src=_images/Logo_TZ-XL.png_ width="189" height="80" /> XL 502 Eskimo <img src=_images/Logo_TZ-XL.png_ width="189" height="80" />
Panel Dimension : 848 mm (L) x 107 mm (W) x 12 mm (Thickness)
Panels/carton : 12 panels / carton
Coverage/carton : 1.089 sqm / 11.7 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint

V-Groove Bevel

Wood Embossed Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 5)

MN 330 Planked Oak <img src=_images/Logo_TZ-Mini.png_ width="189" height="80" /> MN 331 Augusta Oak <img src=_images/Logo_TZ-Mini.png_ width="189" height="80" />
MN 368 Taroko Oak <img src=_images/Logo_TZ-Mini.png_ width="189" height="80" /> MN 502 Eskimo <img src=_images/Logo_TZ-Mini.png_ width="189" height="80" />
Lưu ý: Màu sắc thể hiện trên màn hình có thể khác so với màu thực tế của sản phẩm. Vui lòng yêu cầu được xem hàng mẫu trước khi mua.

Enquiry FormEmail
Tel / Mobile
Country
MessageVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 200 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Email: sangopbs@pbs.vn

Tel: +84 28 - 62636333/ 6269 6777 Hotline Dự án: +84 938 024 833

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: 448 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: sales.hn@inovarfloor.vn

Tel: +84 4 – 3564 2006 / 3540 0784 Fax : + 84 4 – 3564 2007