Formed Edge Range

Panel Dimension : 1200 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (Thickness)
Panels/carton : 6 panels / carton
Coverage/carton : 0.9864 sqm / 10.604 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint Formed Edge Bevel
 

Wood Sculptured Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 5)

FE 116 Vine Maple <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" /> FE 119 Johann Maple <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" />
FE 285 Wolton Cherry <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" /> FE 328 Greyville <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" />
FE 560 Canyon Acacia <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" /> FE 703 Glen Doussie <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" />
FE 722 Hawaiian Koa <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" /> FE 801 Semarang Teak <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" />
FE 879 Sumatran Teak <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/formededges_logo.png_ width="143" height="60" />
 

V-Groove Range

Panel Dimension : 1285 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (Thickness)
Panels/carton : 6 panels / carton
Coverage/carton : 1.056 sqm / 11.363 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint

V-Groove Bevel

 

Wood Embossed Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 5)

VG 161 Sacramento Pine <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" /> VG 330 Planked Oak <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" />
VG 450 Victoria Alder <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" /> VG 560 Canyon Acacia <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" />
VG 703 Glen Doussie <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" /> VG 722 Hawaiian Koa <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" />
VG 801 Semarang Teak <img src=_images/TimberlineCollection2.png_ width="395" height="60" /> <img src=_images/vgroove_logo.png_ width="143" height="60" />
Lưu ý: Màu sắc thể hiện trên màn hình có thể khác so với màu thực tế của sản phẩm. Vui lòng yêu cầu được xem hàng mẫu trước khi mua.

Enquiry FormEmail
Tel / Mobile
Country
MessageVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 200 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Email: sangopbs@pbs.vn

Tel: +84 28 - 62636333/ 6269 6777 Hotline Dự án: +84 938 024 833

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: 448 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: sales.hn@inovarfloor.vn

Tel: +84 4 – 3564 2006 / 3540 0784 Fax : + 84 4 – 3564 2007