Panel Dimension : 1288 mm (L) x 192 mm (W) x 8 mm (Thickness)
Panels/carton : 8 panels / carton
Coverage/carton : 1.98 sqm / 21.3 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint

Flat joint (Non-beveled)

Woodgrain Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 4)

FR 202 Choco Latte <img src=_images/Logo_FrontierCollection2.html /> FR 605 Maxim Cherry <img src=_images/Logo_FrontierCollection2.html />
FR 822 Safari Walnut <img src=_images/Logo_FrontierCollection2.html /> FR 991 Eco Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
FR 992 Eco Beech <img src=_images/OriginalSeries.html /> FR 993 Eco Maple <img src=_images/OriginalSeries.html />
Panel Dimension : 1288 mm (L) x 192 mm (W) x 8 mm (Thickness)
Panels/carton : 8 panels / carton
Coverage/carton : 1.98 sqm / 21.3 sq ft
Profile Treatment
Board Core Coreguard Superior Water Resistance Quality Hardwood Core
Joint

Flat joint (Non-beveled)

Woodgrain Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 4)

MF 103 Country Alder <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 116 Vine Maple <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 119 Johann Maple <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 128 Imperial Maple <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 286 Ayers Cherry <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 301 Zen Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 303 Honey Oak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 316 Amazon Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 329 Premier Beech <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 332 Monument Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 368 Taroko Oak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 371 Raffles Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 380 Country Oak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 398 Spanish Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 450 Victoria Alder <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 510 Coastal Blackbutt <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 530 QLD Spotted Gum <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 550 NSW Spotted Gum <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 560 Canyon Acacia <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 613 Valley Plum <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 636 Awana Kempas <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 647 Natur Maple <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 700 Merbau <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 707 Brazillian Wood <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 801 Semarang Teak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 808 Marino Walnut <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 830 Picasso Walnut <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 850 Country Walnut <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 860 Grand Walnut <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 869 Balinese Teak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 879 Sumatran Teak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 881 Honey Maple <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 885 Thai Teak <img src=_images/OriginalSeries.html />

Wood Embossed Surface Finish (Utility Class / Wear Resistance : AC 4)

MF 161 Sacramento Pine <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 300 Valencia Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 330 Planked Oak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 336 Congo Oak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 501 Andes Panga <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 619 Heritage Rosewood <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 703 Glen Doussie <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 722 Hawaiian Koa <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 738 African Wenge <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 798 Tasmanian Jarrah <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 806 Montreux Walnut <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 825 Rajah Teak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 863 Burmese Teak <img src=_images/OriginalSeries.html /> MF 871 Pearl Teak <img src=_images/OriginalSeries.html />
MF 889 Grand Teak <img src=_images/OriginalSeries.html />
Lưu ý: Màu sắc thể hiện trên màn hình có thể khác so với màu thực tế của sản phẩm. Vui lòng yêu cầu được xem hàng mẫu trước khi mua.

Enquiry FormEmail
Tel / Mobile
Country
MessageVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 200 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Email: sangopbs@pbs.vn

Tel: +84 28 - 62636333/ 6269 6777 Hotline Dự án: +84 938 024 833

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: 448 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: sales.hn@inovarfloor.vn

Tel: +84 4 – 3564 2006 / 3540 0784 Fax : + 84 4 – 3564 2007