សូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុនកម្រាលឈើប្រណិត Inovar

 

សូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុនកម្រាលឈើប្រណិត Inovarសូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកកាន់ពិភពកម្រាលឈើប្រណិត Inovar ដែលជាកម្រាលឈើប្រណិតធន់នឹងទឹកបំផុតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផលិតចេញពីសាច់ឈើរឹងដែលជាធនធានប្រកបដោយចីរភាព។

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេផ្នែកផលិតផលកម្រាលឈើប្រណិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក៏ដូចជានៅអាស៊ីផងដែរនោះ យើងពិតជាមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផលិតរបស់យើង។ យើងមានការស្រលាញ់ចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើការងាររចនា និងផលិតកម្រាលឈើប្រណិត ហើយនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ជ័យលាភីម៉ាកសញ្ញាអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច (Asia Pacific Brand Laureate Award) ចំនួន ៧ដងក្នុងរយៈពេល ៧ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ជូននូវផលិតផលប្រកប ដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុតបានធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាម៉ាកសញ្ញាកម្រាល LPM ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់២០១៣ (ផ្នែកចំណែកទីផ្សារ) ដូចមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Yano ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីស្វែងរកពិភពដ៏អស្ចារ្យនៃកម្រាលឈើប្រណិត Inovar


មេដាយ៍ Pioneer តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦

មេដាយ៍ Solid Direct Manufacturer's Warranty
 

វិចិត្រសាល

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលគុណតម្លៃ និងលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្រាលឈើប្រណិត Inovar សម្រាប់ផ្ទៃខាងក្នុងអគារ ឬគេហដ្ឋានរបស់អ្នក។ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជំនួយ សូម
ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់សំណួរ...


ផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ២០១១ ទៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន
ស្ថាបត្យកម្ម ក្រុមហ៊ុនរចនា និងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការដែលជាអ្នកបញ្ជាក់ / ណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់កម្រាលឈើ

ប្រភព៖ សកលវិទ្យាល័យ National Tunghai University (ផ្នែកព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម និង សហគ្រាសឆ្នាំ២០១១)

ចំណែកទីផ្សារ (២០០៩-២០១៣) (ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវ Yano ប្រទេសជប៉ុន)

ពានរង្វាន់ BEI Asia ឆ្នាំ២០១៣

ពានរង្វាន់ Singapore Circle Excellence Award

ឈ្នះពានរង្វាន់ ជ័យលាភីម៉ាក សញ្ញាអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច (២០០៧-២០១៣)

ពានរង្វាន់ឧត្តមភាព ឧស្សាហកម្ម (Industry Excellence Award) ប្រភេទ៖ ផលិតផលក្នុងអគារ

វិញ្ញាបនប័ត្រពាន រង្វាន់ឧត្តមភាព ឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០០៩, ២០១០ និង ២០១១

ម៉ាកសញ្ញាផលិតផល កម្រាលឈើប្រណិត ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាផលិតផលស្របតាមស្តង់ដារលំដាប់ផ្កាយ៤ JIS F នៅប្រទេសជប៉ុន

ISO14001៖ ឆ្នាំ២០០៨

035-068-1011
Made from Sustainable / Renewable Fibres