ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

អគារតាំងបង្ហាញ៖
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីណូវ៉ា ខេមបូឌា
អគារ ១៤៩AEo, ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ១ ខ័ណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា។
ទូរស័ព្ទ៖ +855–(0)23 222 336
អ៊ីមែល៖ inovarcambodia@inovarfloor.com

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជំនួយ សូមផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់សំណួរខាងក្រោម។

*ឈ្មោះពេញ :    *អ៊ីមែល :
*លេខទូរស័ព្ទ :    លេខទូរសារ :
*អាសយដ្ឋាន :    លេខកូដតំបន់ :
   ទីក្រុង :
រដ្ឋ :    *ប្រទេស :
*កម្មវត្ថុ :
*មតិយោបល់ :
*លេខកូដសុវត្ថិភាព :

ទម្រង់សំណួរអ៊ីមែល
ទូរស័ព្ទលើតុ/ទូរស័ព្ទដៃ
ប្រទេស
សារ
លេខកូដសុវត្ថិភាព